Aanbestedingsrecht

Overheden wijzen vandaag de dag veel opdrachten aan ondernemingen toe via aanbesteding.
De aanbesteding is aan veel regels gebonden. Bij twijfel of de aanbesteding juist is uitgevoerd kunt u contact met ons opnemen. Vaak geldt er een korte termijn waarbinnen u als inschrijver kunt reageren.
Voor vragen over aanbestedingsrecht kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.