Arbitrage

Arbitrage is een alternatief voor de gewone gang naar de rechter. In bouwzaken wordt vaak arbitrage overeengekomen.

JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN heeft een uitvoerige procespraktijk als het gaat om arbitragezaken.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.